Friday, January 14, 2011

.Jijik.

Jijik aku lihat penipuan kau.
Kau hipokrit, semua hipokrit.
Kalau kau fikir kau boleh tipu semua, kau salah.
Sudahlah kau.
Sedarlah kau.
Dan jangan lupa.

HUKUM KARMA.